Història

 • L’origen del Col·legi “La Milagrosa” es remunta al segle XIX, a l’any 1876 que els marmessors de D. Lorenzo Gómez Furiós, en compliment de la seua última voluntat de crear una Casa de Beneficència en Cullera, sol·liciten als superiors de les Filles de la Caritat una fundació de set germanes que es facen càrrec de l’Asil de pobres ancians i de l’Escola de xiquetes.
  El conveni que es conserva en els arxius del centre arreplega les condicions en 24 articles, firmat a Madrid el 5 de gener de 1880 per D. Mariano Joaquín Maller, director de les Filles de la Caritat a Espanya, i per D. Juan Martínez i Federico de la Peña, en representació del patronat. Des d’aquell moment hi ha un reglament amb quatre punts bàsics per a la residència d’ancians i un altre per a l’escola de sis punts.

 • En l’Acta del 28 de febrer del mateix any, en el punt segon, s’aproven unes millores en l’Escola i en el punt Quart consta “una proposta per a sol·licitar de la institució de les Filles de la Caritat de Sant Vicent de Paul el reemplaçament i substitució de la mestra de pàrvuls, el bon zel del qual, notòria il·lustració i acurada diligència no basten per l’escassa edat de la mateixa, molt jove fins i tot, per a fer front a les necessitats d’aquesta escola, per l’excessiu nombre de xiquetes segons informe de la reverenda Superiora de l’Asil, sent de lamentar que els escassos recursos de l’establiment no permeten la continuació de l’esmentada mestra i l’augment d’una altra com necessària per a tan important servici”… Demanaven, així, que destinaren a més germanes per a l’escola.

 • En actes posteriors, hi ha referències a la millora de l’edifici i del bon funcionament de l’Escola. Hi ha un llibre de l’administració de la Casa Asil Sant Llorenç de l’any 1874 on es detalla les entrades i eixides de l’economia de l’establiment. A l’abril de 1888, hi ha un ingrés procedent de la Parvulari i un altre de mitja pensió de les alumnes. L’administració va a càrrec del senyor Juan Martínez, patró administrador de la casa, i a partir de l’any 1900, l’administració passa a la superiora sor María Barrios.

  Com diria Sant Vicent de Paül “Els esdeveniments són de Déu”. I així de senzill va començar una tasca silenciosa i fecunda, que s’estén en el temps a quants han conviscut, convivim i conviuran en este bell i centenari edifici de “La Milagrosa” de Cullera.
  L’any 1969 el Col·legi s’amplia amb un altre edifici de tres plantes i, posteriorment, s’acull un gran nombre d’alumnes de l’Hospital.

  En anys posteriors, al ritme de les legislacions vigents, s’implanten els diferents nivells educatius obligatoris; així com el preescolar i l’Educació Infantil; també la Formació Professional de primer grau, en la branca administrativa, que finalitzarà en 1998 amb l’inici de l’ESO.

 • Entre els anys 1999 i 2008 el col·legi s’ha incrementat amb aules noves: 2 d’Educació Infantil 3 anys, 2 de suport a la integració i menjador escolar. La Comunitat Educativa de “La Milagrosa”: Filles de la Caritat, Professorat i personal d’Administració i Servicis, mares i pares i alumnes i alumnes… continuem vivint el repte d’oferir a Cullera generacions noves que cresquen com a persones lliures, segons una concepció cristiana i vicenciana de la persona, la vida i el món.

  “La Milagrosa” està compromesa en una educació solidària, que desitja créixer en actituds de pau, justícia i veritat; afavorint un ambient alegre, realista, pròxim… Desitgem que cresquen persones felices, capaços d’afrontar les dificultats, plantejar-se problemes i buscar solucions, capaços de compartir, segurs que la diversitat enriqueix des del respecte, el diàleg i la tolerància…