Admissió. Tramitació Electrònica

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA PROCÉS D’ADMISSIÓ

             Ens arriba un comunicat municipal en el sentit que si algú necessita obtindre la firma digital 

pot enviar la petició al correu 

firmadigital@cullera.es

Hauran d’adjuntar nom, cognoms, DNI, mail i telèfon i quan ho tinguen avisaran.

DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19.

Article 5. Tramitació electrònica del procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior

6. En el procediment d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics les persones interessades podran fer servir els següents sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió:

– Certificat digital emès per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV).

– Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve. – eDNI, amb el seu respectiu lector.

– Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

– Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

– Número de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.


Ara fa falta que publiquen la normativa d’admissió i que ens concreten més el procediment. Tal volta siga recomanable tindre dos sistemes d’identificació per si tenim problemes amb un, de moment podeu tramitar-ho per als pares, mares o tutors legals i si més endavant quan es publique la normativa també cal per a l’alumnat, ja ho fareu, perquè al ser menors telemàticament no es pot, ni tots els sistemes. Conforme vagen concretant més la informació al respecte vos informaré.

Vos adjunte els diferents sistemes de verificació d’identitatamb els enllaços corresponents per poder sol·licitar-los, si escau. També teniu el telèfon de conselleria al vostre abast (900202122) i la web http://www.ceice.gva.es/web/admision– alumnado on podeu consultar:

1.– Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV).

Podeu sol·licitar en l’Ajuntament de Cullera

https://www.accv.es/ 

2. – Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.

Els majors d’edat poden sol·licitar-lo des d’internet, és molt senzill.

https://clave.gob.es/clave_Home/ca/registro/Como-puedo-registrarme.html

Per a menors cal anar a un punt de registre, ací podeu consultar els llocs on es gestiona, crideu abans i consulteu (pulseu clave):

https://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentra Oficina.htm

3. – eDNI, amb el seu respectiu lector.

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/

4. – Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

5. – Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

No cal fer cap gestió

https://sede.educacion.gob.es/tramite/documentos/ayuda_identidad.pdf

6. – Número de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, precedit per la lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de l’Interior.

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/extranjeria/pr_cer_reg_ue.html