Contacte amb direcció

  • Directora titular

   Julia Lirios Tormo Gisbert
   titular@milacu.es

  • Director pedagògic

   Rafa Soler Beltrán
   direccion@milacu.es

  • Cap d’estudis d’infantil i primària

   Guillermo Negre Alcover
   guillermo@milacu.es

  • Cap d’estudis d’ESO

   Jordi Font Hernández
   jordi@milacu.es