Activitats Extraescolars 2015-2016

junio 24, 2015

El Col·legi ja te publicades totes les activitat extraescolars per al curs 2015-2016 amb algunes novetats per a enguany com és l’extraescolar de robòtica.

 

Els impresos d’inscripció es facilitaran als alumnes els primers dies de classe i s’entregaran en secretaria fins el dia 11 de setembre de 2015.

*** PLACES LIMITADES. Els grups es completaran per rigorós ordre d’inscripció.

*** La realització de qualsevol activitat està subjecta al nombre mínim de 10 alumnes durant el curs escolar.

*** Els mesos de començament i finalització de les activitats extraescolars seran d’octubre a maig, ambdós inclosos.

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

NORMES GENERALS

 

 1. Els períodes d’inscripció seran del 01 de setembre al 11 de setembre de 2015. A partir d’aquestes dates, només s’admetran noves matrícules en cas de quedar places lliures.
 2. IMPORTANT. Per a que una ALTA siga tramitada correctament s’haurà d’omplir i signar per escrit la sol·licitud        d’alta de l’activitat extraescolar corresponent, i entregar-la en secretaria.
 3. IMPORTANT. Per a que una BAIXA siga tramitada correctament s’haurà d’omplir i signar per escrit la sol·licitud de baixa de l’activitat extraescolar corresponent, i entregar-la en secretaria. La baixa serà efectiva el mes següent a la firma de la sol·licitud.
 4. Forma de pagament:
  • Totes les quotes seran domiciliades en el compte corrent que s’indique en la sol·licitud d’alta.
  • En cas de devolució de rebuts bancaris por impagaments s’haurà d’abonar la comissió per devolució de rebuts impagats per import de 7,00 € por rebut tornat.
  • No es podran fraccionar les activitats que es realitzen en diversos dies.
  • No es podrà sol·licitar l’alta de les activitats extraescolars, aquells alumnes que no estiguen al corrent de pagament, en els servicis i activitats oferits pel Col·legi. 

Davant qualsevol dubte, consulteu en secretaria.

 

Un dia de platja i diversióLlistat de llibres de Primària i ESO